„Na věži vstupního křídla byly provedeny repliky renesanční sgrafitové omítky z druhé poloviny 16. století, na spojovacím traktu mezi věží a hlavní zámeckou budovou byly omítky navráceny do podoby z posledních úprav v létech 1946-47, pravá boční hradební zeď a spodní přístavek spojovacího traktu si ponechal podobu z konce 19. století. Díky tomuto členění jsou tak zřetelné jednotlivé etapy stavebního vývoje této části náměšťského zámku,“ oznámil kastelán Marek Buš.

V příštím roce budou práce pokračovat restaurováním druhé části renesančních arkád vnitřního nádvoří a obnovou omítkových ploch včetně restaurování kamenných ostění a výplní oken a dveří na vnitřním nádvoří.