Součástí expozice jsou i takzvané Skašovské hračky, jejichž výroba má ve stejnojmenné obci dlouhou tradici. Po roce 1989 ji obnovil pan Radko Brand a výrobě hraček se věnuje dodnes.