„Běh naděje má za cíl získat prostředky na boj proti rakovině, iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění především mezi mladou generací," řekla celostátní koordinátorka akce Iveta Petříková. 


V Třebíči se pro dobrou věc vybíhalo z Tyršových sadů, připraveny byly trasy od 0,5 do 2,7 km a zdolat se je vypravili i ti nejmenší.