„Dukovanská teplárenská s. r. o. později zcela přejde pod vlastnictví obce Dukovany,“ sdělil starosta Dukovan Miroslav Křišťál. „V současné době máme za sebou první etapu této akce. Jsou napojeny teplovody k předávacím stanicím a teď je na vlastnících domů, aby svůj otopný systém připojili k předávacím stanicím.“

Teplárna na biomasu bude v rámci první etapy této akce vytápět nejen 60 domácností, ale i větší budovy, jako jsou bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice, firmy, Jednota či zmíněný Zámek Dukovany. Raně klasicistní stavba tak bude svým způsobem unikátem – podobných historických objektů, které by byly vytápěny obnovitelnými zdroji, není mnoho.

V teplárně je instalován kotel o výkonu 1,5 MW spalující dřevní štěpku. Stejný typ bude osazen i během druhé etapy, takže celkový výkon dukovanské teplárny bude 3 MW. Jejich provoz přinese obyvatelům i obci značné úspory, protože se zde dosud topí drahou elektřinou, nebo ji nahrazují neekologickým uhlím.

Jaderná elektrárna Dukovany ve středu 22. listopadu 2017.
Oprava trubičky skončila, Dukovany brzy najedou na plný výkon

Lidé budou za teplo platit o polovinu méně

„Má to historické důvody,“ vysvětlil majitel skupiny firem TTS Richard Horký. „Když se stavěla nedaleká jaderná elektrárna, obci Dukovany se slíbila režijní, velmi nízká cena elektřiny. Jenže postupem času se z toho stalo nejdražší topení. Zatímco nyní tedy obyvatelé Dukovan platí zhruba 750 až 800 korun za gigajoul, po přechodu na biomasu to bude 345 korun za gigajoul.“

Investice do první etapy činily 48 milionů korun, přičemž na 52 % této sumy se podařila získat dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nyní se připravuje druhá etapa, která pojme veškeré zbývající budovy v obci Dukovany,“ pokračoval Křišťál s tím, že tato fáze by měla být zakončena v sezoně 2018/2019.

V obci Dukovany žije 840 obyvatel, přičemž její roční rozpočet pro rok 2017 činí cca 65 milionů korun (tedy zhruba 77 tisíc korun na obyvatele). Výstavba teplárny významně přispěje k ekologizaci obce.

Vodaři z třebíčské vodárenské společnosti provádějí sondy v místech, kde by měla stát nová úpravna vody.
Vodaři posilují zdroj o nové vrty, tlačí je k tomu suchá léta