Celková plocha vnějšího pláště je více než 46 tisíc metrů čtverečních, což je výměra přibližně dvanácti fotbalových hřišť. Plocha vnitřní části věže je asi 38 tisíc metrů čtverečních.

„Nejprve se musí nesoudržný beton mechanicky odstranit a celý povrch věže očistit vodním otryskáváním, včetně oprav ocelové armatury pláště chladicí věže. Poté se nanáší nová vrstva speciální torkretové směsi, která se pomocí vysokotlakého čerpadla tlačí až do koruny hráze. Věž se celoplošně opatří nátěrem z vnější i vnitřní strany obvodového pláště a na závěr pracovníci dodavatelské firmy ve vrcholové části věže natřou červenobílé pruhy jako označení vyžadované pro denní letecký provoz,“ popsal průběh oprav Jiří Bezděk.

Práce probíhají už několik týdnů. Dělníci využívají každého vhodného počasí, někdy proto pracují i v noci. Pohybují se při tom na speciální zavěšené lávce. „Lávka má délku 9 m, nosnost 600 kilogramů, pohybuje se pomocí dvou motorů a má dvě nosná lana a dvě jisticí lana. Motory musíme po každých 14 dnech vyčistit, aby byl provoz stoprocentně spolehlivý a bezpečný. Pro přitažení lávky ke stěně chladicí věže v jejím nejužším místě používáme takzvaná přítahová lana,“ sdělil Martin Černy z firmy Betvar, který je odpovědný za provoz lávek.

Od 1. června si už zapálit kdekoli ve venkovních prostorách Nemocnice Třebíč nepůjde
Kuřáky čeká omezení. V nemocnici si zapálí jen někde

Jízda až do koruny hráze trvá kolem 20 minut. Vítr nesmí přesáhnout hodnotu 8 metrů za sekundu. „V celém průběhu oprav provádíme ve spolupráci se znaleckou firmou Stavexis z Brna řadu testů a zkoušek. Jedná se například o přídržnost podkladu před aplikací nového přídavného materiálu, včetně zkoušek technických vlastností používaných materiálů, kontrola nátěrů ocelové armatury a mnohé další,“ řekl Miloš Dvořák, systémový inženýr z Jaderné elektrárny Dukovany.

Dělníci nyní pracují na věži číslo 7, která byla naposledy opravována v roce 1995. „Součástí rekonstrukce jsou opravy ocelových konstrukcí, vnitřních pochozích lávek, zábradlí, potrubí, žebříků i bazén pod věží. V průběhu plánovaných odstávek 3. a 4. bloku, které elektrárnu čekají v následujících měsících, projde opravou i vnitřní plášť věže,“ doplnil Jiří Bezděk.

Chladicí věže slouží elektrárně od zahájení jejího provozu, tedy od roku 1985 k odvedení zbytkového tepla, které nelze dále využít. „U paty měří v průměru 90 metrů, v nejužší části 56 metrů a v horní části 60 metrů. Celkem se v elektrárně používá k chlazení 8 těchto vysokých věží, které byly v uplynulém roce doplněny o dvoje nové seizmicky odolné ventilátorové věže,“ dodal mluvčí JE Dukovany.¨

Marek Buš.
Zámek v Náměšti čekají dvouleté opravy. Nejhodnotnější části se rozpadají