Na další úpravy a vybavení dala přes 2,3 milionu korun Evropská unie z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


„Pomůže to zkvalitnit výuku. Budeme moci realizovat projekty, díky nimž se děti naučí pracovat s moderní technikou,“ řekl učitel Milan Procházka.


Učebna vybavená kromě počítačů i interaktivní tabulí, videokamerou, fotoaparátem a vizualizérem, se bude hodit na 14 školních projektů, novému školnímu parlamentu a pro zpracování školního časopisu.