„Poskytnutá dotace z Kraje Vysočina činila polovinu celkových nákladů, tj. 40 tisíc korun, zbylých 40 tisíc byla spoluúčast města," řekl místostarosta Pavel Svoboda. Z dotace byl vybudován povrch hřiště z dlažby s vodorovným značením. Přenosné dopravní značky na hřiště umístila Základní škola T.G. Masaryka Třebíč, která také toto dopravní hřiště provozuje. Její žáci se každoročně účastní školního projektu „Bezpečná cesta do školy" a nové hřiště jim umožní dopravní výchovu v praxi. Město Třebíč do budoucna zvažuje v závislosti na krajských dotacích pokračovat ve výstavbě menších dětských dopravních hřišť ve vhodných areálech některých dalších základních škol.