Další už mezi ně ale nepřibudou, psí hřbitov už totiž nebude provozován. „Zákaz pohřbívání zvířat," hlásí cedule pověšené na plotě. Psi nebo kočky se tam přitom pohřbívali několik let. Třebíč patřila k jednomu z velmi mála měst, kde podobné místo existovalo.

K jeho založení poskytl pozemek městský úřad a o hřbitov samotný se po celou dobu staral místní občan Libor Hahn. „Ten však v dalším provozování už pokračovat nechce. Jiného provozovatele se sehnat nepodařilo, navíc plánovaná kapacita hřbitova se blíží vyčerpání," popsal důvody uzavření pohřebiště mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

Bude nové místo?

Stávající hřbitov však ze svého místa nezmizí. Bude „zakonzervován" v současném stavu a udržován, k dalšímu rozšíření určitě nedojde. „Nenecháme psí hřbitov zavézt buldozerem, budeme jej dále udržovat. Bude se zde opravovat oplocení a pravidelně sekat tráva," uklidnil Přibík majitele pohřbených zvířat.

Obyvatelé Třebíče si za několik let provozu na psí hřbitov zvykli. Najdou se i tací, kteří o něj nechtějí přijít. „Oslovilo nás hned několik příznivců zvířat s tím, že by měli zájem o provoz psího hřbitova na jiném místě. Momentálně se s nimi vhodný prostor pokoušíme najít," řekl předseda Ligy na ochranu zvířat ČR a vedoucí třebíčského útulku Petr Ondráček. Vyřídit všechna potřebná povolení však nebude lehké. „Vše podléhá schvalovacímu řízení a musely by se k tomu vyjádřit různé úřady. Obnáší to spoustu papírování, je nutné dát pozor například na podzemní vodu. Je to komplikovaná věc," upozornil Božek Vejmelka z Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina.

O uhynulé psy a kočky se tak musí jejich majitelé postarat sami. „Podmínky pro pohřbívání domácích zvířat stanovuje Zákon o veterinární péči číslo 166/1999. Uvádí, že nerozhodla-li státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit mrtvolku zvířete," citoval zákon mluvčí Ivan Přibík.

Neškodným odstraněním se v něm myslí zahrabání na vhodném místě (tedy ne v blízkosti např. studny), v hloubce minimálně 80 centimetrů a s použitím dezinfekčních prostředků.

„Pokud majitel uhynulého zvířete nedisponuje vhodným vlastním pozemkem, může se obrátit na specializovanou firmu, která provádí sběr a svoz uhynulých zvířat. Lze také využít služeb krematoria pro zvířata v Brně," dodal mluvčí Přibík. Služeb specializované firmy využívá při odstraňování těl uhynulých zvířat také třebíčský útulek. „Máme box na uhynulá zvířata, kam zvíře dáme. Potom musíme zavolat kafilérii a oni si těla odvezou," podotkl Ondráček s tím, že tímto způsobem občas odstraňují i přejetá zvířata, která jim donese policie.

TADEÁŠ MAHEL