Příběh Antonína Kaliny je znám teprve odnedávna. Za druhé světové války zachránil od jisté smrti v koncentračním táboře Buchenwald více než 900 židovských chlapců. Antonín Kalina se narodil 17. února 1902 v Třebíči, dětství s rodiči a jedenácti sourozenci prožil v Kočičině.

V roce 2017 byla v Třebíči vedle židovské synagogy otevřena pamětní síň Antonína Kaliny, která mapuje jeho život i působení v Buchenwaldu na osmi výstavních panelech s textovými dokumenty a fotografiemi. Ve čtvrtek 21. února bude otevřena expozice Děti Antonína Kaliny, která se věnuje sedmi dětským buchenwaldským vězňům, z nichž po válce vyrostly světově proslulé osobnosti. Část expozice je věnována lékaři Jindřichu Flusserovi, který se s Kalinou na záchraně stovek dětí podílel.