Nejinak tomu bylo v roce 2018, kdy 4. ledna přišli v oblecích Tří králů za zdejšími energetiky ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a jeho kolegové z charitních stacionářů. Kromě štědrých příspěvků od zaměstnanců dostali koledníci i oběd v dukovanské závodní jídelně.

Zaměstnanci elektrárny se potkali s koledníky v hale před jídelnou. Za zvuku kytar, tamburín a zpěvu koled se tak připojili k celostátní sbírce na pomoc potřebným. „Dobrý rok vám vinšujem a vše dobré přejem,“ srdečně a s úsměvem prozpěvovali koledníci. Po dvou hodinách koledování byly dvě pokladničky nadité penězi. „Zaměstnanci přispívali drobnými mincemi, městnali do malého otvoru pokladničky stokoruny a vyskytly se i vyšší částky. Děkujeme za tuto pomoc, ale i celoroční spolupráci při dalších sbírkách, dobrovolnických dnech a dalších důležitých charitních projektech,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Lenka Dusilová
Sólový koncert odzpívá Lenka Dusilová v Třebíči

Od 1. - 14. ledna 2018 pořádá Charita Česká republika na území ČR osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech i na venkově opět přes tisíc koledníků. V obcích v okolí elektrárny Dukovany se také tradičně konají Tříkrálové sbírky i koncerty. V Hrotovicích se uskutečnil Tříkrálový koncert ve čtvrtek 4. ledna, ve Valči ho plánují na neděli 7. ledna, velký Tříkrálový průvod projde v sobotu 6. ledna městem Náměšť nad Oslavou. Speciální Tříkrálová plavba se uskuteční také na Dalešické přehradě a to v neděli 14. ledna 2018. Ve 13 hodin vyplouvá loď Horácko se speciální královskou posádkou z přístaviště v Kramolíně.