Místní malý vodovod už dvacet let zásobí zhruba 350 domácností zmíněných dvou vesnic a Zemědělské družstva Police. „Stávající vrt byl donedávna dost vydatný, ovšem loni přišla změna. Buď vlivem sucha, nebo se mohlo pod zemí něco lehce sesunout. Nyní jsou hodnoty opět dobré, ale zkrátka jsme se rozhodli pro posílení,“ řekl Janoušek.

Po vyhloubení, na které má Police veškerá povolení včetně razítka báňského úřadu, budou měsíc probíhat různé zkoušky kvality vody. Nový vrt vyjde na 1,5 milionu korun, 80 procent nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, o zbytek se napůl podělí obce.

Cena se zvedat nebude

Kdo bere v domácnosti vodu z tohoto společného vodovodu, vydá 30 korun za spotřebovaný kubík za vodné a jednorázovou částku 100 korun na osobu a rok za stočné, protože využívá kanalizaci. Cena se po vyhloubení nového vrtu zvedat nebude. „Nejsme plátci DPH, proto se nebude měnit platba v závislosti na letošní změně, kdy stát sníží od května sazbu DPH u pitné vody,“ doplnil Janoušek.

Ve velké části Třebíčska je voda dražší. Obyvatelé víc jak stovky obcí, které jsou organizované ve svazku a napojené na společnou vodárenskou soustavu, dají za kubík pitné vody 100,86 korun. Od května pak po snížení sazby DPH z 15 na 10 procent to bude 96,47 korun. Zmíněné obce jsou zásobené upravenou vodou z přehradních nádrží Mostiště a Vranov a dále z prameniště u Heraltic. Voda je drahá kvůli vyšším provozním nákladům jako je například dražší elektřina i kvůli nutnosti odkládat peníze na budoucí rekonstrukci soustavy.