Jejich součástí bylo vysvěcení znaku a praporu obce, položení věnce na pomník padlých, předání pamětních medailí, vystoupení skupiny historického šermu a taneční skupiny M–Style. Vše zakončil velkolepý ohňostroj.