V neděli ji slavnostně posvětil náměšťský farář Tomáš Holý. Došlo k tomu za účastni mnoha desítek lidí, dechové hudby i krojovaných stárků.

Kaplička stojí ve východním okraji vesnice. Místo není náhodné. Podle pamětníků ještě v 70. letech minulého století stála asi padesát metrů od nové kaple jiná. V její blízkosti ale bujela skládka odpadu, která pohltila i kapličku. K jejímu definitivnímu zániku došlo při zahrnování skládky. Dochovaly se pouze sochy, které se před zbořením kaple přesunuly do vícenického kostela sv. Marka. 

Myšlenka na obnovu místa zasvěceného Panně Marii Lurdské vznikla ve Vícenících asi před dvěma roky. Výstavbu zastupitelé schválili na podzim 2015.

Na místě, kde stála původní kaplička, však stavět možné nebylo. „Kvůli ochrannému pásmu elektrického vedení, které tudy vede. Museli jsme proto novou kapli postavit asi o padesát metrů vedle,“ vysvětlil vícenický starosta Alois Kopuletý.

Malá sakrální stavba stojí na velmi klidném a příjemném místě. Opodál se nachází rybník a rozlehlé lesy, které oddělují Náměšť nad Oslavou a Vícenice. Kaple přitom není daleko od vesnice ani zpevněné komunikace. „Výstavbou kapličky a úpravou okolí došlo k povznesení tohoto místa. Jsem si jist, že se stane cílem procházek pro načerpání potřebných sil v dnešní uspěchané době, a to jak pro naše občany, tak také pro lidi z okolních obcí a turisty,“ dodal Alois Kopuletý.

Nová kaplička není pouze obecním projektem. Na jejím vybudování se anonymně podíleli lidé, kteří ve svých chytrých mobilech používají aplikaci EPP – Pomáhej pohybem. Za metry a kilometry, které ušli, ujeli na kole nebo třeba na bruslích poslali na výstavbu kapličky body, které Nadace ČEZ přeměnila na koruny a darovala je obci. „Uživatelé aplikace EPP vysportovali 120 tisíc korun,“ podotkla Jana Štefánková ze společnosti ČEZ.

Celkové náklady na vytvoření projektu a stavby dosáhly 300 tisíc korun, z toho 180 tisíc zaplatila obec ze svého rozpočtu.

Podle Jany Štefánkové je to poprvé, co Nadace ČEZ podpořila na Třebíčsku výstavbu kapličky. „A je skutečně nádherná,“ řekla. „Chtěla bych všem popřát, aby jim toto posvěcené msto sloužilo k vyprošování ochrany od Panny Marie a naopak jí aby se tady dostávala úcta, kterou si zaslouží. Byla bych ráda, kdyby toto místo sloužilo i poutníkům z okolí, aby si tady mohli poskládat své životní hodnoty, tak jak mají správně být,“ doplnila Štefánková.

Zasvěcení nové kapličky Panně Marii Lurdské se shoduje s tím, které měla původní kaplička pohlcená odpadem. „Právě Panna Maria je dokonale svatá, proto se k ní s takovou důvěrou utíkáme. Potřebujeme se k ní obracet, abychom se přiblížili k Bohu, proto tady tato kaple je,“ poznamenal farář Tomáš Holý při jejím svěcení.

Panna Marie Lurdská se měla zjevit ve francouzských Lurdech v roce 1858 mladé Bernardettě, která byla později prohlášena za svatou. Lurdy se staly jedním z nejnavštěvovanějších římskokatolických poutních míst na světě.