V pátek škola otevřela novu venkovní učebnu určenou pro environmentální výchovu a školní družinu. Přístřešek s dřevěnými lavicemi stojí v těsném sousedství záhonů, bylinkové zahrádky, vznikajícího arboreta a skleníku.

Ředitel školy Jaroslav Dejl připomněl, že stavba nevznikala snadno. „Myšlenka vybudovat učebnu na školním pozemku vznikla před dvěma roky. Přes řadu peripetií a různých problémů, které stavbu provázely, se konečně podařilo vše dokončit,“ řekl.