Během plnění podmínek pro udělení Lvího skauta musela Markéta mimo jiné splnit i odborku tří per. „Ta testuje odvahu, cílevědomost, zdatnost a statečnost skauta. Skaut musí během tří per splnit tři úkoly. Musí den mlčet, den hladovět a den být sám mimo tábor a pozorovat jej tak, aby ho nikdo nespatřil,“ řekla Karolína Břinková ze Skautského střediska Moravské Orlice v Moravských Budějovicích.

Na splnění Lvího skauta pracovala Markéta od konce roku 2014. „Bylo mi tehdy 13 let. Oba dva stupně mi dohromady trvaly asi 1,5 roku, protože jsem musela počkat, až mi bude 15, abych mohla splnit tři orlí pera,“ upřesnila skautka Markéta Dračková.

Zkusit splnit Lvího skauta byla pro Markétu od začátku výzva. O tom, že se rozhodla splnil Lvího skauta přitom nikdo nevěděl, kromě oddílové vůdkyně. „Byly jsme tak domluvené,“ dodala.

Slavnostní předání proběhlo v sobotu 17. března 2018 v prostorách moravskobudějovického zámku, kde měli místní skauti po druhé světové válce dočasné klubovny. Ocenění předala Markétě náčelní Junáka Eva Měřínská. „Je to určitě čest pro celého moravskobudějovického skauta, že se Markétě podařilo toto ocenění získat. Doufáme, že se najde někdo další, kdo se pro plnění Lvího skauta odhodlá,“ uzavírá Karolína Břinková.

Ivana Říhová