Lidé z Jaroměřic a okolí vzpomínají na krásné plesy nebo akce pořádané Svazarmem či zahrádkáři.

„Bývala to nádhera, jen těžko popsatelná. Pořádali to tam myslivci, hasiči, bylo to centrum kulturního života ve městě," vzpomínala jaroměřická seniorka Květoslava Kacetlová. Přidal se k ní František Slavíček z nedaleké Ohrazenice. „Do Jaroměřic jsem chodil na devítiletku, do sokolovny jsme šli vždycky cvičit," připomněl.

Místní tělovýchovná jednota sokol stojí před svým zánikem. V minulých letech se sice objevily snahy na znovuoživení sportovního a kulturního stánku. Několik oken je nových plastových. Místo obnovy se ale objevily dluhy ve výši téměř jednoho milionu korun. „TJ Sokol Jaroměřice tu sokolovnu v podstatě prohospodařil," řekl Jaroslav Soukup, starosta města, které má zájem areál převzít. Už nejméně třetím rokem probíhají jednání mezi Jaroměřicemi a Sokolskou župou plk. Švece, která chátrající areál po skomírající jednotě převzala. Zatím však bez kýženého výsledku. „Kdyby došlo k dohodě před rokem, tak by se ten necelý milion nevyhodil. Takhle přišel vniveč za různé studie a žádosti o dotace, které už od počátku neměly příliš velkou šanci na úspěch," poznamenal starosta Soukup.

Nabídky se liší o miliony korun

Zastupitelé města na svém posledním jednání záměr převzít sokolský areál potvrdili. Potíž je v částce, kterou jsou ochotni uvolnit. Zatímco Jaroměřice nabízejí necelý milion, tedy výši dluhů po zaniklé jednotě, sokolská župa má představu více než sedmkrát vyšší. „Částka necelých sedmi a půl milionu vzešla ze znaleckého posudku. Není to nic přemrštěného, je to reálná částka za takovou stavbu," řekl jednatel Sokolské župy plk. Švece Martin Zuzaňák.

Suma, kterou nabízí město, podle něj ani nedosahuje pozůstatku, který po sobě tělovýchovná jednota zanechala. „Nejde přece jen o závazky, které jsme za vedení jednoty hradily. Jsou s tím spojené i další stotisícové částky spojené s převodem majetku. Ty ještě budeme muset odvést. Celkově to tak bude jeden a půl, možná dva miliony korun," upozornil Zuzaňák.

Když k tomu připočteme skutečnou hodnotu majetku a prostředky na provoz oddílu tenisu, který chce sokolská župa v Jaroměřicích zachovat a nadále podporovat, vznikl požadavek 7,5 milionu korun. „Místní sokolská jednota k tomu nepřistoupila dobře, dlouhodobě se ukazovalo, že chybí zájem starat se a pečovat o svěřený majetek, o to lépe se ale k tomu musíme chovat teď my a být správnými hospodáři," líčil jednatel župy.

O její nabídce ale město odmítá diskutovat. „Nebudeme se vnucovat. Je třeba říct, že i pro město to bude břímě. Jen rekonstrukce sokolovny vyjde na deset milionů korun. Buď se domluvíme v rozumných mezích nebo to bude dál chátrat, až to spadne," podotkl jaroměřický starosta.

Místní lidé a pamětníci zlatých časů sokolovny by uvítali urychlené řešení. „Pro město jako jsou Jaroměřice je toho obrovská škoda. Všechno je ale o lidech. Nechápu, proč se to sokolům nepodařilo zachránit nebo proč se o to nesnažili," poznamenala Květoslava Kacetlová.

Vedení župy je připraveno o ceně jednat, přiblížit se představám města ale bude víc než obtížné. „To, co nám nabízí, je výrazně rozdílné od investice, kterou jsme museli vynaložit na vyrovnání všech pohledávek za tělovýchovnou jednotu," připomněl Martin Zuzaňák.

Obnovu sokolů v Jaroměřicích nebo provozování areálu župou prakticky vyloučil.

Podle starosty Jaroslava Soukupa by ale neměla být v otázce sokolovny řeč pouze o penězích. „Nechápu, proč župa trvá na takové sumě, když nám jde o to, aby sokolovna sloužila účelu, ke kterému byla v roce 1923 vybudována," upozornil.

„Je třeba si uvědomit, že ji nebudovala župa nebo TJ Sokol Jaroměřice, ale místní občané brigádnicky, zdarma v akci Z. Myslím, že město je důstojným garantem toho, že sokolovna bude sloužit opět jim," mínil.