První a druhou stárkovou byla letos Daniela Svobodová a Jana Manová. V sobotu u rychty žádal o hodové právo první stárek Jiří Tesař. Nedělní zavádění pod májí na náměstí zahájil stárek Milan Hypr. Letos přibyl k vrchnostenským krojům ještě jeden, hotař, nebo-li denní hlídač, který kdysi na vesnicích hlídal vinohrady a sady, aby si lidé navzájem nekradli úrodu. Nové funkce se ujal dlouholetý stárek Jiří Voborný.

Z původních čtyř krojů se počet rozrostl v roce 1967 na sedm a od roku 1971 se jejich počet ustálil na současných dvanácti.

Historie rouchovanských hodů sahá do roku 1930. Tehdy Vratislav Bělík s Jaroslavem Nováčkem posbírali archivní dokumentaci po okolí a díky nim se zachovaly cenné vzory výšivek, noty na lidové písně, ale také zapsané zvyky. „V současné době se o kroje starají manželé Horcí, kteří vlastní sbírku starých fotografií a vedou každoročně zápisy o průběhu hodů. Jaroslav Horký zároveň o hodech zastává funkci rychtáře. Kdyby nebylo těch, kteří se o hody a o kroje starají, nemohly by se Rouchovany pyšnit touto krásnou a na Horácku již jedinečnou tradicí," mínila Eva Fruhwirtová, která sama oblékala kroj dvanáct let.