Předávání se uskutečnilo v divadle Pasáž před představením „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“.

Za obětavou práci pro školy a školky byli ke Dni učitelů letos oceněni:

Bc. Svatava Vojtanová (pedagog), MŠ Benešova
Magda Harantová (pedagog), MŠ Cyrilometodějská
Jiřina Solařová (kuchařka), MŠ „Kaštánek“, Gorazdovo náměstí
Hana Kovářová (pedagog), MŠ DUHA, Jar. Haška
Marie Peroutková (kuchařka), MŠ U Obůrky
Olga Lysoňková (zaměstnanec), MŠ Čtyřlístek. Třebíč
Mgr. Vladimíra Pánková (pedagog), ZŠ a MŠ Bartuškova
PeadDr. Helena Venhodová (pedagog), ZŠ Benešova
Mgr. Alena Dokulilová (pedagog), ZŠ Horka-Domky
Eva Kaimová (vychovatelka), ZŠ Kpt. Jaroše
Libuše Voznicová (vychovatelka), ZŠ a MŠ Na Kopcích
Ing. Jaroslava Smažilová (pedagog), ZŠ TGM Komenského nám.
Mgr. Dana Kojzarová (pedagog), ZŠ Týnská
Jaroslava Beranovská (pedagog), ZUŠ Masarykovo nám.