Módní přehlídka byla součástí muzejní noci, kterou muzejníci zdarma připravili pro veřejnost. Přehlídku a program v muzeu si nenechaly ujít desítky lidí.

Spolek Míša & Míša funguje v Třebíči od roku 2012 a jeho hlavním posláním je pomoci lidem s handicapem začlenit se mezi zdravé lidi. Spolek pořádá různé společenské akce, módní přehlídky, country bály a plesy a také se podílí na svatebním veletrhu. Na nádvoří třebíčského zámku členové spolku nabízeli i typické lampičky, které jsou poznávacím znamením spolku.