„Zatímco naši sousedé musí těžit desítky hektarů smrkových porostů, jejichž prodejní cena již ani nepokrývá náklady těžby, a potom za další nemalé peníze znovu zalesňovat, nám tyto problémy nehrozí,“ vysvětlil paradox tamní starosta Zdeněk Ryšavý.

Nicméně i zhruba tři hektary lesa v majetku městysu podlehly kůrovci. A je nutné to řešit. „Předloni na jaře se uskutečnila brigáda nad Vavruškou, kdy brigádníci vysadili na 900 smrčků. Ovšem dva suché roky se na malých stromcích podepsaly a část uhynula nebo je okousala zvěř,“ zmínil starosta. Na podzim v lokalitě proto Technické služby Okříšky nejprve vybudovaly oplocenky a následně vysadily celkem 1 375 sazeniček, tentokrát ovšem roste smíšený les – 825 buků, 425 jedlí a 125 smrků. 

Rada městyse se letos v květnu připojila k výzvě vysadit 10 milionů stromů v Česku a zavázala se k vysázení 2000 stromů v katastru Okříšek a Nových Petrovic do konce volebního období. „Po brigádě na Mrchovišti a nyní výsadbě v lese máme vysázených 1 399 stromů, do splnění cíle zbývá ještě 601 stromků,“ vypočítal Ryšavý.