Loutky autorky Vítězslavy Klimtové zaplnily několik místností zámku. Prostory byly dosud nevyužité a nová stálá výstava se může stát dalším lákadlem pro turisty.

Autorka Vítězslava Klimtová napsala již 25 knih pro děti a dospělé s tématikou přírodních bytostí a jejich soužití s lidmi. „Všechny její knihy, malby a loutky postrádají jakoukoliv negativitu a proto je návštěva Pohádkové země pohlazením po duši i po srdci pro všechny návštěvníky. Děti se nenásilnou formou učí citlivosti k přírodě a všemu živému. Filozofie expozice směřuje k potlačení krutosti a necitelnosti,“ popsal starosta Miloš Kudera.

Vítězslava Klimtová svou Pohádkovou zemi vystavovala v České republice, v zemích Evropské unie a v Kanadě již celkem 150krát.