V sedm hodin ráno byl na trenažeru elektrárny nasimulován rozsáhlý požár v kabelovém rozvaděči. Směnový inženýr vyhodnotil situaci jako mimořádnou událost 1. stupně. Byl svolán havarijní štáb k řešení situace. Následně došlo ke ztrátě elektrického napájení a k odstavení reaktoru. Na primárním okruhu 2. reaktorového bloku došlo při jeho odstavování k netěsnosti, která nebyla doprovázena zvýšením radiace v okolí elektrárny.

Jeden z pracovníků byl cvičně zraněn a kontaminován. Proto byl zdravotnickou službou ošetřen a přepraven k dekontaminaci. Směnový inženýr poté překvalifikoval situaci na mimořádnou událost 2. stupně a velitel havarijní štábu vyhlásil nutnost ukrytí personálu.

„Odchod od rozdělané práce do krytu se mi moc nehodí, beru to ale jako nutnost při práci v jaderné elektrárně,"komentoval přesun do krytu jeden ze zaměstnanců. Reaktor byl poté uveden do stabilizovaného stavu, požadované bezpečnostní funkce byly obnoveny.

„Havarijní cvičení bylo ukončeno v 11:25 hodin. Cíle cvičení byly naplněny, s průběhem cvičení jsem spokojen a děkuji všem zúčastněným složkám za jejich práci," řekl po ukončeném cvičení Petr Gallus, vedoucí útvaru Havarijní připravenost.