I proto byl mezi gratulanty kromě nejbližší rodiny také „Dukovaňák“ – senátor Vítězslav Jonáš.

V myslibořické diakonii však Marie Řeřuchová není nejstarší. Sto první narozeniny oslaví již v březnu Jiřina Pfeiferová pocházející z Rouchovan a v červenci Anežka Petrů, která dříve bydlela v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Podle informací České správy sociálního zabezpečení by v letošním roce mělo v naší zemi oslavit sté narozeniny celkem 411 lidí, z tohoto počtu je to 341 žen a 70 mužů.