„Louka je pozoruhodným místem, kde se díky specifické geologické stavbě střídají na malém území vyloženě mokřadní až močálovité plochy s těmi suchými. Místy dokonce vystupují na povrch žulové balvany,“ popsali vykoupený pozemek zástupci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Louka o rozloze zhruba jeden hektar je vklíněna mezi les a pobřežní porosty potoka Oslavičky. Podle ochránců přírody jsou právě taková místa nejohroženější, protože v důsledku snadnějšího hospodaření může dojít k připojení malé oblasti k okolním větším celkům.

„V oblasti louky U Kuchyňky potkáte hlavně na jaře desítky druhů hmyzu. Jde zatím jen o běžné druhy, ale úbytek hmyzu v naší krajině je v posledních letech tak dramatický, že každé takové místo si zaslouží naši pozornost a ochranu,“ dodali zástupci ČSOP.

Kampaň Místo pro přírodu vykupuje přírodně cenné a ohrožené pozemky, kam se snaží vrátit přírodu. Za patnáct let její existence se podařilo díky finančním darům stovek lidí zachránit téměř sto čtyřicet hektarů pozemků.