Slavnostní program začal v sobotu odpoledne slavnostním znovuvysvěcením zrekonstruované kapličky. Poté se kladly věnce a vzpomínalo se přímo u pamětní desky na rodném domě sester Kovárníkových. Později se program přesunul do kulturního domu, kde místní děti sehrály zpívané divadelní představení O Šípkové Růžence.