Během víkendu ve dnech 13. a 14. října půjde celá budova k zemi. Pro pěší zůstává zachován vstup z Bráfovy ulice u plotu nemocnice. Vjezd je možný s omezením. Poté, co budou hotové zemní práce na místě zbořené budovy, bude opět upevněna závora na své původní místo. Zůstane zachován jednosměrný vjezd do nemocnice přes závoru a kaštanovou alej tak, jak jsou řidiči zvyklí. Výjezd z areálu zůstane na ulici Sportovní.

Plán rozšíření parkoviště u autobusového nádraží.
U autobusového nádraží vzniknou další parkovací místa