Marii Hájkové se jej dostalo za rozvoj hudby a Miroslavu Svobodovi za rozvoj turistiky. Je totiž zakladatelem slavného dálkového pochodu Náměšť – Čučice.