V neděli zde žáci z první třídy místní ZŠ T.G. Masaryka vysazovali stromořadí podél řeky Rokytky. Dnes v pondělí se v rámci projektu Chraňte stromy zapojili žáci 7. ročníku do ekologických her, přírodovědných pokusů a také výsadbě dalších tří stromů v gymnazijním parku, konkrétně Lísky převislé, Muchovníku stromovitého a Svitelu Latnatého.