Jak před odjezdem prohlásil předseda otužileckého Klubu ledních medvědů Třebíč Zdeněk Mikoláš, výprava, kterou otužilci absolvovali v sobotu 21. února, bude objevná. A jak se také zjistilo v cíli, jímž byl dolnorakouský Lilienfeld, partnerské město Třebíče, byla to výprava i osvětová. Rakušané totiž nevěděli, co to otužování vlastně je.

„Oni znají vodoléčbu faráře Kneippa, takže si asi mysleli, že si tady nějaký Jarda jen namočí nohy, a tím to hasne," glosoval Mikoláš, když viděl uvítací výbor v podobě šesti představitelů lilienfeldské radnice. Věru, se stovkami lidí, kteří navštěvují otužilecké akce u nás, se to opravdu nedalo srovnat.

Žďárský by to určitě zkusil taky

Lední medvědi do Lilienfeldu zamířili spolu s několika obyvateli Kožichovic, aby nejen předvedli koupání v horské řece Traisen, ale aby tak uctili i památku kožichovického rodáka Matyáše Žďárského, od jehož narození uplyne ve středu 159 let. Tento svérázný chlapík, který se v dospělosti usadil v Lilienfeldu, byl nejen vynálezcem moderního lyžařského vázání a velkým sportovcem, ale i velkým propagátorem zdravého životního stylu.

„Otužilci také propagují zdravý životní styl, a my dnes navíc ve Žďárského muzeu v Lilienfeldu zjistili, že měl u svého domu i bazén, kde se až do hodně pozdního věku koupal," sdělil Mikoláš jeden z objevů, který Lední medvědi v Lilienfeldu učinili.

Dalším poznatkem byl fakt, že na osvětě týkající se otužování budou muset mezi Rakušany ještě hodně zapracovat. Lilienfeldští totiž poté, co se třináct mužů a jedna žena vrhli do studené vody, zůstali jen nevěřícně zírat, aby následně dali najevo neskrývané nadšení.

„Je to naprosto skvělé," hodnotí jejich výkon místostarosta Aichberger poté, co si jeho hosté dosyta zaplavou. „Až budeme příští rok v březnu pořádat oslavy prvního závodu v lyžařském slalomu, které navštěvují stovky lidí, čekám vás všechny tady."

I otužilci jsou velice spokojeni zejména čistotou řeky, která je sice velmi hluboká, ale průzračná tak, že je vidět každý kamínek na jejím dně. A také pstruzi, které teď někteří krmí rohlíky.

„Takhle čistou vodu v Česku nemáme, snad jedině někde v horách," komentuje podmínky Zdeněk Pilát, když vylézá z vody a nyní jen v plavkách a pantoflích jde lilienfeldskými ulicemi zpět na nábřeží.

Nu, a aby té spokojenosti nebylo málo, nadšeni jsou evidentně i někteří lilienfeldští občané, kteří šli po mostě zrovna v okamžiku, když pod ním proplavalo pár českých „bláznů". Chválabohu za mobily s fotoaparáty, díky nimž budou moci svým známým ukázat, že se dnes v Traisenu koupali nějací šílenci, čímž budou šířit slávu Ledních medvědů do světa.

Prvními otužilci byli mniši

Jak již bylo řečeno, v Lilienfeldu stojí také muzeum, prakticky zcela věnované Žďárskému. Průvodce má připraven opravdu poutavý výklad, během nějž ukazuje například Žďárského revoluční vázání, ale i památky na Třebíč, když najednou ho Mikoláš přeruší a zvolá: „Všichni se podívejte na tuhle fotku!"

Předseda se poslouchá, takže přítomní stočí zrak na jeden z panelů. Žďárský je zde zachycen, kterak ve věku 80 let metá do vody salta.

„Vidíte ho, dědka? V osmdesáti skáče saltem do vody. To předvedeme příště taky budeme skákat z mostu," rozhodne rezolutně Mikoláš a průvodce se může vrátit zpět ke svému výkladu.

Lilienfeldští mají pro svou návštěvu připravenou také prohlídku cisterciáckého kláštera, největšího v celém Rakousku. Zde přichází zjištění, že lidé v Lilienfeldu otužování přece jen znali, a to dokonce už ve 13. století, kdy klášter vznikl. V jeho zdech totiž nebyla zasklená okna, ale jen průduchy, kterými hrozně protahovalo, a mniši pod nimi v rámci sebeodříkání mohli spát jen na troše slámy přikryti tenkou dekou. Mnozí Lední medvědi tento druh otužování kvitují pochvalným zamručením.

Návrat zpět se odvíjí v povznesené náladě. Ač akce začala trochu rozpačitě, vše se v dobré obrátilo, když Lední medvědi svým lilienfeldským hostitelům ukázali, co dovedou. Nadšení, které v městečku pod Alpami čeští otužilci vyvolali, dává tušit, že příští rok budou pro Rakušany velkou atrakcí. A kdo ví, třeba některé z nich k otužování i přivedou. Tak jak by si přáli nejen Medvědi, ale určitě i Matyáš Žďárský, jehož památku výprava z Třebíče a Kožichovic uctila tak originálním způsobem.

MILAN KRČMÁŘ