Pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol je také připraven speciální program, v němž animátorky těmto nejvíce ohroženým skupinám představí jednotlivé skupiny drog, nebezpečí, jaká v sobě skrývají, či jak nebezpečné jsou pro ještě nenarozené děti. Součástí programu je i několik interaktivních prvků, jako je třeba zkouška brýlí, které evokují vidění po aplikaci kokainu či po požití alkoholu.