Řada z celkem 1166 kusů měřila 135 metrů. Dobročinná akce dostala název „Světlo z Úsměvu do vašich domovů“.

Zorganizoval ji stacionář Úsměv pro mentálně postižené, který provozuje Oblastní charita Třebíč. Svícny vyráběli klienti od počátku letošního roku v rámci pracovní terapie v keramické, výtvarné a dřevodílně.

Diváci si je pak po vytvoření rekordu mohli zakoupit a podpořit tak stacionář.