Uvnitř na ně krom bohatého občerstvení čeká pestrý program s hudebním doprovodem. Příležitosti využili v prvních hodinách zejména rodiče s dětmi, pro které organizátoři z místní sokolské jednoty připravili řadu soutěží. Mezi jinými jízdu na lopatě nebo hod koštětem. Jak si soutěží děti užily, uvidíte na snímcích.