Ty se pochopitelně nevyhýbaly ani dnešní památce Unesco, tedy židovské čtvrti ležící přímo u řeky. Zatímco o velké vodě z poloviny devatenáctého století si můžeme přečíst v knížce Karla Dvořáka Ze staré Třebíče, tu z roku 1985 zažila na vlastní kůži velká část dnešních obyvatel města.

V květnu toho roku dosahoval hladina vody v židovské čtvrti i více než metrové výšky. Právě ještě živé vzpomínky na tuto hrozivou povodeň byly po sametové revoluci impulsem ke stavbě protipovodňových opatření, které mají ochránit nejen židovskou čtvrť i před stoletou vodou.