Nabitý program začal již dopoledne mší svatou s vysvěcením hasičského praporu.

Poté pokračoval ukázkou požárního útoku na fotbalovém hřišti a historické i profesionální techniky.

Na závěr se všichni sešli na dvoře radnice, kde k poslechu i tanci hrála skupina Dreams. Připravena byla i bohatá tombola.