Nový farář Pavel Opatřil přichází z farnosti v Brně - Starém Lískovci, kde strávil víc jak 14 let. V rozhovoru, který byl zveřejněn na webu jeho nového působiště, zmiňuje, že změna se ho samozřejmě dotýká, ale situaci vnímá jako výzvu. „Když člověk ve farnosti prožije asi čtvrtinu svého života a víc než polovinu svého kněžství, hluboce to poznamená jeho život. Má vytvořeny vztahy, zázemí, stárne a ví, že se nanovo bude začínat daleko složitěji než před lety,“ říká otevřeně.

Pavel Opatřil se narodil v Brně, od mládí bydlel ve Vranově u Brna. Po maturitě tři roky pracoval a absolvoval povinnou dvouletou vojenskou službu. Teologii začal studovat na podzim roku 1990 v Olomouci, jáhenské svěcení přijal v roce 1995, kněžské o rok později v Brně. V jeho prvním působišti v Čebíně u Tišnova ho střídal právě Jakub Holík, nyní se situace po 22 letech obrátila.

O farnostech v Třebíči podle svých slov neměl skoro žádné informace, ale během měsíce srpna zde prožil týden spolu s farářem Holíkem a seznámil se s farníky i představiteli města a dalších organizací.

Férovost a život v realitě

Opatřil obecně vnímá farnost jako pestré společenství lidí dobré vůle, kteří se snaží spolupracovat na dobrém díle. „Musí to být místo dialogu, férovosti a života v realitě,“ říká.

Už před rokem 1989 ho oslovila skautská myšlenka. Od 90. let je ve skautingu v rámci možností zapojen. „Těším se i na spolupráci v této oblasti,“ vzkázal do Třebíče.

Co prozradil o náplni svého volného času? „Zajímá mě příroda v českých zemích i v zahraničí, skoro 20 let vypomáhám v jedné české vesnici v Rumunsku,“ zmínil mimo jiné.

Vojenský kaplan

Odcházející Jakub Holík se s plzeňským biskupem Tomášem Holubem zná dvacet let, intenzivně se poznali v době, kdy působil jako vojenský kaplan. Holub byl tehdy coby hlavní kaplan Holíkovým nadřízeným. Věří, že jejich spolupráce bude k dobru celé diecéze, o což se chce pokusit a snažit. „Zároveň se loučím s farnostmi v Třebíči, kde jsem prožil požehnaný čas a neodchází se mi snadno. Proto moc prosím zdejší komunitu o vlídné přijetí mého nástupce,“ sdělil.

„Co se mi vrylo do paměti z mého působení v Třebíči? Řada věcí. Lidé z farnosti, poutě, společné akce, skautská činnost a z poslední doby vydařený počin, vánoční živý Betlém,“ poznamenal. V neděli 1. září se při bohoslužbách rozloučil v bazilice se svými farníky a vydal se na novou misi.