Žáci se specifickými poruchami učení z 1. až 5. tříd soutěžili ve tříčlenných družstvech v matematicko-přírodovědné oblasti. Letos se této tradiční akce zúčastnilo kolem třicítky základních škol z celé Vysočiny.