Někteří obyvatelé Třebíče se obávali, aby si na místě po zbourané budově nepostavil někdo dům. To však místostarosta Pavel Pacal, který má na třebíčské radnici na starosti správu majetku, vylučuje. „Žádná výstavba se tam neplánuje. Místo zatravníme a bude k dispozici občanům města," slíbil místostarosta Pacal.

Budova Domu dětí a mládeže nesloužila pouze dětem z kroužků, ale byla také zázemím pro řadu organizátorů, kteří na místě pořádali akce. To by se mohlo podařit i nadále.

„V současné době zpracováváme studii na vytvoření zázemí pro pořadatele akcí na Hrádku," oznámil Pacal. Vzniknout by na místě mohla přípojka vody, malá místnost a sociální zařízení. „Studie je již téměř hotová a budeme se pouštět do projektové dokumentace," doplnil místostarosta.

Nevyhovující budova

Tři desítky let stará budova měla být původně pouze provizorním řešením pro umístění DDM, nakonec se však pro děti i jejich pedagogy a vedoucí kroužků stala domovem na dlouhá léta.

O tom, že budova nevyhovuje, se mluvilo velmi dlouho. Vše vyvrcholilo na přelomu let 2014 a 2015, kdy se dům dětí přestěhoval do Boroviny.

„Na Hrádku byla zcela krizová situace. Dělali jsme všechno pro to, aby se tam alespoň účastníci cítili dobře. Ale pro nás to bylo o vylévání vody z bazénku a podobných činnostech," popsala ředitelka DDM Třebíč Jarmila Pavlíčková.

Dům dětí a mládeže letos v lednu oslavil první rok v nové budově v areálu bývalé borovinské továrny. Při oslavách představili nový neoficiální název Áčko a maskota kocourka jménem Bopík.

„Jsme spokojeni. Po přestěhování z prostor, ve kterých jsme byli, je to nesrovnatelné. Úroveň vzdělávání a dalších činností je tady nesrovnatelně lepší," těšilo ředitelku.

Dům dětí má v současném školním roce přes jedenáct set členů od dětí až po dospělé, přičemž nejpočetnější skupinu tvoří žáci. K domu dětí patří rovněž hvězdárna ve Švabinského ulici, kde probíhají astronomické kroužky.

Dům dětí měl také druhou budovu ve Švabinského ulici, která po vystěhování vyhořela. Nyní jsou na místě parcely, které město prodalo v aukci zájemcům o stavbu rodinných domů.