Děti z Mateřské školyv Třebíči v ulici Cyrilometodějská malovaly obázky ke Dni Země.