Děti na deseti stanovištích plnily různé úkoly, mezi kterými nechyběla daktiloskopie a trasologie, střelba ostrými náboji, nebo také hod granátem na cíl. Žáci si mohli vyzkoušet vyplnit požární testy a především se seznámili s prací policistů. Na závěr nechyběly základy sebeobrany.