Děti ze sedmi základních škol z Třebíčska soutěžily ve znalostech poskytování první pomoci. Čekaly zde na ně úkoly jako například ošetření tepenného krvácení předloktí, otevřená zlomenina bérce nebo otevřené poranění břicha. Akci organizoval Český červený kříž