Zdeněk Šplíchal se narodil roku 1948 v Třebíči, kde dosud žije a tvoří. V roce 1966 založil spolu s přáteli, mladými výtvarníky, Skupinu 4, ve druhé polovině 80. let se zúčastnil letních seminářů Školy výtvarného myšlení v Brně pod vedením Igora Zhoře. V roce 1999 absolvoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a tam složil také v roce 2003 státní zkoušku z Výtvarné kultury.

Tvorba tohoto originálního třebíčského výtvarníka je dnes zastoupena ve sbírkách mnoha galerií (Jazzová sekce-Artforum v Praze, Galerie Výtvarného umění Ostrava, Městská galerie Břeclav, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Galerie Smečky Praha, Galerie výtvarného umění Hodonín, Lidické galerie Lidice), a také v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Zdeněk Šplíchal uspořádal na padesát samostatných výstav a zúčastnil se dalších šedesáti kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

V letech 1989 až 1996 vytvořil díla pro architekturu v Třebíči, v roce 1998 objekt pro rakouský Oberhöflein a v roce 2003 Památník Josefa Zvěřiny ve Stříteži u Třebíče. Zdeněk Šplíchal je členem Unie výtvarných umělců České republiky, TT Klubu v Brně, Klubu konkretistů ČR, Sdružení výtvarných umělců Vysočiny a Klubu výtvarných umělců Horácka.

Slavnostního otevření výstavy se zúčastnil osobně i její autor Zdeněk Šplíchal, který poděkoval všem za účast na zahájení výstavy a objasnil všem přítomným pozadí svého úzkého vztahu k městu, který se váže k rodinné historii i současnosti. Vyzvedl mimo jiné i skutečnost, že „Výstava je průřezem různých cyklů, aby divák netrpěl na výstavě nudou.“

Zahájení výstavy bylo zpestřeno kulturním vystoupením skupiny 4 takty a malým občerstvením.

Výstava je přístupná návštěvníkům v prostorách Špitálu v běžné otevírací době do 30. června 2017.

Jana Bečková