U velkého rybníka na návsi lidé poukazují na nezpevněné a neupravené břehy. U malého rybníka u hřiště, kde si hrají dětí, číhá podle místních na děti nebezpečí, že se s nimi podemletý břeh utrhne.

„Odbahnění malého rybníka? O tom se nedá mluvit. Ten vypadá, jako když tam padne bomba. Jen vybrali bahno uprostřed. Všechno kolem zůstalo tak, jak to bylo,“ posteskla si Věra Pléhová z Lažínek. „Peněz do toho dali hodně, tak to měli udělat pořádně. U malého rybníka mohli ty okraje vyspravit,“ zlobila se chalupářka Marie Čechová.

„Pomyšlení, že tam k rybníku ke hřišti chodívají děti a na ten podemletý břeh šlápnou, je hrozné,“ komentovala své obavy občanka, která si nepřála zveřejnit jméno.

Další místní obyvatelka upozornila Deník, že u velkého rybníka se zadní hrázka směrem k tůni propadá. Břehy u velkého rybníka prý upravili jen zčásti. Nové zábradlí na rozšířené silnici u hráze zase vadí řidičům v zatáčce, kde musí jedno ze dvou protijedoucích vozidel vždy zastavit. „Nač se ta silnice rozšiřovala, když do ní nacpou zábradlí,“ kroutila hlavou nad úpravami.

Požadavky nikdo nechtěl slyšet

Rozhořčením se netajil ani člen osadního výboru Libor Křikava: „S opravou spokojeni nejsme. Na moravskobudějovickou radnici jsme posílali požadavek, aby malý rybník u hřiště odbahnili a spravili u něj hráz a podemleté břehy. To se nestalo, protože ho jen odbahnili. Jinak nic.“

Jedna z obyvatelek poznamenala: „Mrzí mě, že jsme se o hotovém plánu dozvěděli pozdě. Nebylo už možné do něj zahrnout naše požadavky, které jsme každým rokem na radnici připomínali. Nikdo je nevyslyšel. Teď s tím nejspíš nebude možno cokoliv dělat.“

Požadavek na opravu malého rybníka místní na budějovickou radnici dávali už minimálně před pěti lety. Protože na samotný malý rybník by získat dotace šla jen těžko, byl nakonec projekt naplánován tak, že se s velkým rybníkem na návsi opraví i malý rybník u hřiště.

Proč na opravu břehů lažínských rybníků nedošlo, se Deník zeptal vedoucího oddělení přípravy a realizace stavebních akcí moravskobudějovické radnice Františka Bláhy: „Protože to nebylo možné v rámci dotace. Kvůli této záležitosti už proběhlo jednání členů osadního výboru se starostou a byl z toho pořízen také zápis,“ odpověděl Bláha.

My nic, to agentura

V zápise se podle Bláhy uvádí, že vypracovaný projekt byl následně předložen Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která na něj vypracovala odborný posudek. V posudku je prý uvedeno, že rozsah provedení odbahnění nádrží musí být dle projektové dokumentace stejný jako ponechání břehových partií bez zásahu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude po dokončení provádět v průběhu následujících pěti let kontrolu rozsahu prací v souladu s projektovou dokumentací. Při zjištění nesouladu provedené stavby s provedenou dokumentací by město přišlo o dotaci. Proč vlastně ona Agentura ochrany přírody a krajiny ČR neschválila úpravu břehů u rybníků v Lažínkách, vysvětlil vedoucí krajského střediska této agentury v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč: „Ani jsme to schválit nemohli, protože prostě v projektu sanace břehu nebyla uvedena. Dali jsme podmínku, že všechno bude provedeno přesně podle projektu. To, že sanace břehu v projektu nebyla zapracovaná je věc radnice. Z hlediska ochrany přírody bychom se zabezpečením břehu souhlasili.“

Na nápravu nedojde, bojí se lidé

Jak tedy celou věc lze nyní vyřešit naznačil Hlaváč následovně: „Sanaci břehu si mohou udělat dodatečně. Pokud požádají o naše stanovisko, rádi jim k tomu dáme náš souhlas a doporučení.“

Obyvatelé na další možné úpravy hledí skepticky. „Říkám si, že se tím už nikdo na budějovické radnici nebude chtít zabývat. Kdepak by naše obec vzala na takové nákladné úpravy peníze. Jsme závislí na tom, kolik peněz nám budějovická radnice přidělí. A těch není tolik, abychom to z toho zaplatili,“ přemítala nad budoucnem jedna z místních obyvatelek.