Havlíčkobrodsko

Tání ledu, popřípadě sněhu, sledují v současné době na Havlíčkobrodsku především lidé z Ledče nad Sázavou. Opakovaně se tam totiž z břehů vylévá Pivovarský potok.

„V místech, kde ústí do Sázavy, se před několika dny vytvořil ledový špunt a hrozilo, že voda stoupne a vylije se do města,“ informoval ledečský starosta Petr Vaněk.

Na místo tedy musela nastoupit těžká technika, aby led rozbila a zajistila volný odtok vody do řeky.

„Teď důkladně sledujeme předpověď počasí. Pivovarský potok je opravdu kritické místo. Místní už vědí, co dokáže, a je logické, že z něho mají obavy,“ dodal Vaněk.

Dalším místem, kde si lidé dávají na velkou vodu pozor, je Mírovka a řeka Šlapanka. Ta tam protéká pod nízkým silničním mostem. Hrozí proto, že odtávající a odtékávající kry se pod mostem zachytí.

Ze břehů vystupuje i Sázava. Nejčastěji to je ale v lokalitě Chlístova, kde zaplavuje naštěstí jen louky. Malé potoky trápily ještě nedávno i Maleč a Dolní Město. Tam už ale přistoupili k výstavbě poldrů a dalších protipovodňových zařízení.

Jihlavsko

V Brtnici, kde v minulosti ohrožovala stavby a lidi v nich stejnojmenná řeka Brtnice, se zatím na oblevu a jarní tání speciálně nepřipravují.

Nedávné úpravy toku řeky výrazně omezily riziko rozlití vody do zastavěných lokalit města. Stávající regulace toku by mohla ztratit na účinnosti pouze za souhry zcela hraničních okolností, a to podle místních v současnosti nehrozí.

„Přesto začínáme situaci monitorovat a vývoj sledovat a vyhodnocovat,“ poznamenal brtnický starosta Stanislav Jirků.

V Brtnici by v případě tání a nahromadění ker na řece postupovali podle havarijního protipovodňového plánu. Pokud by došlo k extrémně nepříznivému vývoji, koordinovala by brtnická radnice postup v rámci záchranného varovného systému celého jihlavského okresu.

Pod Brtnici spadají i dvě osady na řece Jihlavě, kde v minulosti rovněž ledy a jarní voda přidělávaly starosti a práci. V Přímělkově bývá ohrožený mlýn, který obývají Čutkovi, v Dolní Smrčné zase mlýn, obývaný Böhmovými.

„Dokud býval v Přímělkově starý most a v řece bylo hodně ledu, tak jarní tání tyto mlýny ohrožovalo. Kdyby takováto mimořádná situace nastala, tak bychom samozřejmě v první řadě zachraňovali lidské životy a pak majetek,“ zdůraznil Jirků.

Za další kritická a monitorovaná místa označují vodohospodáři z Povodí Moravy řeku Jihlavu v Lukách nad Jihlavou i řeku Jihlávku přímo v Jihlavě.

Rozvodnění řeky Jihlavy hrozí i ve Dvorcích, kde minulý pátek dosáhla hladina prvního stupně povodňové aktivity. Na některých místech se zde v korytě horního toku řeky nahromadil led. Po několika hodinách se podařilo problém odstranit a hladina se vrátila zpátky do normálu.

Pelhřimovsko

Silné sněžení spojené s oblevou dvojnásobně nepotěšilo ani Kejžlické. Tato vesnice na Humpolecku jednak mívá potíže s takto způsobenými záplavami, navíc poldr, který kvůli tomu nechala postavit, má být hotový koncem dubna. Což je z pohledu hrozících nesnází pozdě.

„Nezbývá než doufat, že to tentokrát tak hrozné nebude. Dost nám pomohlo vybudování humpoleckého rybníka Hadina, který spoustu záplavové vody zachytí,“ vyjádřil naději kejžlický starosta Václav Zástěra.

Zábrany pozvolna rostou i v kopcích nad Velkým Rybníkem. Vesničku pověstnou tím, že leží v nejnižším bodě jakési krajinné podkovy, však více trápí především bouřkové prů-trže mračen. „To by muselo naráz napadnout a hodně rychle odtát půl metru sněhu. Na poldr se nicméně těšíme,“ sdělil starosta Ivan Kubarič.

Velkorybničtí se dočkají v létě.

Třebíčsko

I když se Třebíčsku v minulosti záplavy nevyhnuly, co vzpomínky pamětníků sahají, byly jejich příčinou spíše vydatné deště než prudké tání ledu nebo kry na hladinách řek.

„Pamatuji si několik záplav, kdy Oslava vystoupila z břehů, ale nikdy to nebylo v souvislosti s jarním táním,“ řekl vedoucí odboru Správy majetku města Náměště nad Oslavou Ladislav Široký.

Také aktuální situace je proto klidná žádná obec zatím problémy s vodou nehlásí.

Žďársko

Ani na vodních tocích ve žďárském okrese není v současné době oteplení a tání takové, že by způsobovalo hromadění ledových ker, následné vylití vody z břehů a záplavy lidských obydlí.

„Zatím se ještě ledy do pohybu nedaly, tání je letos postupné. Situaci ale pozorně monitorujeme a jsme v případě nějaké změny připraveni reagovat,“ vyjádřila se Veronika Slámová, mluvčí Povodí Moravy.

Zvláštní pozornost je podle ní věnována především rizikovým úsekům na řece Svratce, kde v minulosti k hromadění ker často docházelo. Jedná se například o lokalitu v Unčíně na Bystřicku, kde se řeka při jarním tání opakovaně vylévá z břehů a zaplavuje vesnici, v Jimramově na Novoměstsku nebo u Dalečína na Bystřicku.