„Ve stejnou dobu také skončí vyznačené objízdné trasy, po kterých řidiči museli v době, kdy na silnici II/405 probíhaly opravy, tento úsek objíždět," upozornila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na trase mezi Zašovicemi a Okříškami bude ale zimní provoz omezen přechodným dopravním značením. Vodorovné dopravní značení na silnici zatím nebude vyznačeno a i v dalším období budou za provozu probíhat v tomto úseku lokální dokončovací práce. „V takovém případě bude provoz sveden na dobu nezbytně nutnou vždy do jednoho jízdního pruhu. V úseku se bude smět jezdit pouze nejvyššípovolenou rychlostí 30km/h a bude zde zakázáno předjíždění.Žádáme řidiče, aby dbali na dodržování dopravního značení a zbytečně tak v úseku nedocházelo ke kolizím," zdůraznila mluvčí.