„Jejich nabídku jsme prostudovali. Ve čtvrtek 30. června od 16 hodin se uskuteční v sokolovně veřejná beseda na toto téma za účasti představitelů města, ředitelů škol a zaměstnanců Eurestu,“ informoval tamní místostarosta Jan Kotačka.

Společnost Eurest vaří ve 110 školách po celé České republice. Je zaregistrována v síti školských zařízení a při své činnosti musí dodržovat platnou legislativu obdobně jako klasické školní jídelny. Tato společnost může přinést do školního stravování zajímavé a vítané změny,“ dodal Kotačka.

Mimo jiné z těchto důvodů: slibuje nabídku výběru ze tří hlavních jídel, bezobjednávkový systém, platí se pouze za odebraná jídla. Rodiče mají přehled o konzumaci svých dětí a možnost dopředu objednat dětem oběd dle přání jejich a rodičů. Cena oběda zůstává stejná jak pro žáky, tak pro cizí strávníky.