Pozvání přijalo 75 lidí. „Jsem rád, že jste přijali naši výzvu a že jste tu dnes s námi. Naše představa je taková, že by se akce pro seniory mohly konat pravidelně, pokaždé pod patronací jiné obce a v trošku jiném duchu,“ řekl starosta Pálovic Karel Králík.

Setkání zpestřilo vystoupení Znojemských Grácií, nechybělo občerstvení, hudba, tombola ani malé dárky, na jejichž výrobě se podílely pálovické děti.