V Okříškách zavedli nový prvek letos poprvé. Z rozpočtu radní vyčlenili zatím zkušebně dvě stě tisíc, a právě o jejich využití mohou rozhodnout obyvatelé městyse. Nejde o žádné velké peníze. Podle starosty Zdeňka Ryšavého jsou však určené spíše na drobné opravy, nikoli na velké investiční akce. Lidé si mají říct například o vydláždění rozbahněného místa u kontejnerů či o jinou úpravu, která by jim zpříjemnila život. Smyslem participativního rozpočtování je zkrátka vtáhnout lidi do rozhodovacího procesu.

„Obec není ani starosty, ani radních a zastupitelů. Je všech. Rozhodovat by měli všichni, proto se snažíme získávat jejich názory," říká Ryšavý.

Místní mohli přes webovou aplikaci Váš názor posílat své návrhy na vylepšení městyse. A výsledek? „Trochu nás to zklamalo, ozval se jen jeden člověk a ten ještě nic nenavrhl. To nás trochu mrzí," přiznává Ryšavý. Nicméně místní lidé dostanou ještě jednu šanci. Seznam akcí radní sestavili sami, zveřejní jej, a místní budou o jednotlivých investicích hlasovat. Podle výsledného pořadí pak nechá radnice akce ještě letos realizovat. „Uvidíme, jaký bude zájem, pokud ano, do budoucna jsme připravení částku zvyšovat," podotýká starosta.

Miliony z kraje

Veřejnost mohla loni poprvé hlasovat o prioritách rozpočtu Kraje Vysočina. Na adrese www.vas-nazor.cz a na Facebooku mohli lidé vybírat ze dvou desítek konkrétních oblastí.

Nejaktivnější lidé byli při rozhodování o budoucím financování záchranné stanice pro hendikepované živočichy v Pavlově. Veřejnost svými hlasy prakticky rozhodla, že provoz bude částkou 1,3 milionu korun z Krajského rozpočtu podpořen.

„K výsledkům ankety bylo přihlédnuto a všechny veřejností preferované položky byly zohledněny do krajského rozpočtu 2016," potvrdil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.

„Byli jsme překvapeni, že v rozhodování veřejnosti nevedly dotazy z oblasti dopravy. Ale lidé, kteří měli zájem ovlivnit investiční aktivity na krajských komunikacích, rozhodli, že byly do rozpočtu zařazeny akce II/3853 Dolní Rožínka Strážek a II/392 Velké Meziříčí Tasov," poznamenal Novotný.

Další názor veřejnosti se promítl do úpravy grantového programu Naše školka. Na ten půjde 3,8 milionů korun. Na základě hlasování veřejnosti bude Kraj Vysočina i nadále pokračovat ve financování projektu První pomoc do škol, na který každý rok posílá zhruba dva milióny korun. Hlasy veřejnosti Kraj Vysočina sbírá i v této chvíli. V aplikaci Váš názor se lidé mohou vyjadřovat k rozvoji cyklotras a cykloturistiky v regionu.

Dobré zkušenosti

Náměstek Novotný slibuje, že veřejnost nepřijde zkrátka ani do budoucna. „S aplikací služby Váš názor máme velice dobré zkušenosti. Je to nástroj, který nově i prostřednictvím sociální sítě umožní veřejnosti bez nutnosti zdlouhavého proklikávání rozhodovat o skutečnostech, které se jí týkají. Bez ohledu na to, jak bude vypadat budoucí složení vedení kraje jsem připraven do dalšího rozpočtu navrhnout částku zhruba pět miliónů korun. Tato suma by měla být určena čistě na realizaci projektů, o kterých rozhodne prostřednictvím participace veřejnosti," vzkazuje Novotný.

Účast obyvatel je podmínkou

A příklad do třetice. Rozhodovat o části rozpočtu své radnice budou i obyvatelé Brna-středu. Tamní zastupitelé chtějí spolupracovat s politology a sociology z Masarykovy univerzity a projekt podpořit třemi sty tisíci korunami na propagaci.

„Uvažujeme pro začátek o vyhrazení půl procenta až procenta z rozpočtu na tento projekt," oznámil starosta Brna-středu Martin Landa. Konkrétní množství přidělených peněz určí radnice podle možností rozpočtu za první polovinu roku. Obyvatelé budou navrhovat projekty, které chtějí podpořit, a následně hlasovat o jejich uskutečnění.

Společně s vědci z Fakulty společenských studií Masarykovy univerzity plánují zastupitelé Brna-středu zjišťovat, jaké projekty lidé chtějí. „Rád bych jim dal absolutní volnost, ale zřejmě možnosti omezíme. Aby neřešili věci, které třeba nejsou v kompetenci městské části," řekl Landa. Dodal, že se zpracováním úspěšných projektů po vybrání pomohou úředníci.

Výhodou participativního rozpočtu je také to, že obyvatelé mají větší přehled o vynaložených prostředcích. „V Bratislavě zjistili, že město nakupovalo sazenice stromů třikrát dráž, než bylo nutné," zmínil žabovřeský zastupitel Tomáš Vokoun. Účast lidí na rozpočtech dlouhodobě propaguje, ale v Žabovřeskách pro ni nenašel politickou podporu.

O výhodách zavedení participativního rozpočtu uvažuje také místostarostka Černovic Šárka Korkešová. „V malé městské části jako jsou Černovice může tento prvek přímé demokracie fungovat dobře," poznamenala místostarostka. Informace od lidí se snaží získávat na veřejných debatách.

Aby mělo zavedení participativního rozpočtu smysl, potřebují radnice účast obyvatel. „Máme vyčleněných tři sta tisíc korun, které chceme investovat do infostánků, tisku letáků a do další propagace," uvedl Landa. Podle něho je slabá účast obyvatelů problém, který budou muset vyřešit v pravidlech projektu.

S participativním rozpočtem přišlo vedení brazilského města Porto Alegre. „Některá města v západní Evropě vyhrazují na takový rozpočet pět až deset procent celkového rozpočtu. V Latinské Americe se tyto sumy blíží někdy až ke sto procentům," upozornil Vokoun. V České republice zavedly participativní rozpočet městské části Praha 7 a Praha 10.