Na památníku hrdinů jsou vyryta jména mladých mužů z Trnavy, Pocoucova a Ptáčova, kteří v letech 1914 až 1918 bojovali za nově se rodící Československo. V minulosti však byla řada jejich fotografií zničena nebo odcizena. Obec nyní hledá nové, díky kterým by se přehlídka vojáků mohla doplnit. „U mužů z Pocoucova ani fotografie původně nebyly, pokud je ale najdeme, tak to bude jen dobře. Z těch, co tam byly a ztratily se, chybí přibližně polovina," řekl trnavský zastupitel Milan Kudláček, který si obnovu památníku vzal za svou.

„Ten záměr tady existuje už delší dobu, teprve teď jsme se ale dostali k tomu, že jsme to dali do hlasu a začali se po tom více pídit," poznamenal. „Na internetových stránkách obce to máme vyvěšeno jen asi tři dny. Zatím se nikdo neozval," doplnil Kudláček.

Podle starosty obce Břetislava Česneka je snaha o obnovu památníku na samém počátku. „Zatím děláme průzkum, jestli vůbec fotografie seženeme. Až podle toho, kolik jich najdeme, se rozhodneme, co vlastně s pomníkem udělat," podotkl trnavský starosta. Případná obnova by se ale netýkala pouze fotografií. „Jména vojáků už jsou dost vybledlá a bude třeba je obnovit. Zkulturnit bychom pak museli i okolí pomníku," řekl Kudláček. „Bylo by hezké, kdyby se vše podařilo už během příštího roku, který bude stým výročím od začátku války," zamýšlel se trnavský zastupitel.

Od lidí, kteří byli v příbuzenském vztahu s padlými vojíny by přivítal naskenované nebo zapůjčené originály fotografií, například z rodinných alb. Ke snaze obnovit památník válečných hrdinů by jistě pomohla také informace, která by k nalezení fotografií přispěla. Své podněty mohou lidé posílat na e-mail milankudlacek@seznam.cz nebo ou.trnava@seznam.cz. Předat je mohou také osobně na Obecním úřadu v Trnavě nebo na telefonu 733 105 913.