Komunikace by nesplňovala parametry, dopravě by nestačily ani navrhované křižovatky

Přes tři kilometry nové komunikace I. třídy se měly začít budovat kolem roku 2010 nákladem přes dvě miliardy korun. Svůj postup ŘSD zdůvodnilo tím, že podle poslední prognózy vývoje dopravy by plánovaná dvouproudá komunikace asi brzo přestala vyhovovat a čtyři proudy se v uvažované trase postavit nedají.

Radnice se stavbu ještě pokusí prosadit u vyšších státních institucí. „Je potřeba něco vybudovat rychle. Situace v Třebíči je už teď v podstatě kritická," řekl starosta Ivo Uher. Druhé největší město kraje Vysočina by podle něj potřebovalo novou silnici co nejrychleji, radnice ale náklady v řádu několika miliard korun nemůže zaplatit. Uher uznává, že navržená trasa je kombinací obchvatu okolo města a silnice, která slouží i místní dopravě. „Ale máme pocit, že je to optimální řešení. Bohužel nezapadá do tabulek ŘSD," konstatoval.

Další postup radnice bude záviset na výsledcích, které vyplynou z nového dopravního generelu města, jenž by měl být vypracován v tomto roce.

Ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová uvedla, že by se mělo hledat nové koncepční řešení. V něm by měla být silnice I/23 vyvedena z města. Navrhovaná trasa nyní prochází i zástavbou a podle Tesařové není dořešeno její pokračování v Hrotovické ulici. Vysvětlila, že doprava v Třebíči houstne rychleji, než se původně předpokládalo. Nová komunikace by brzo nemusela splňovat parametry vozovky I. třídy, dopravě by nestačily ani navrhované křižovatky.

Tesařová dodala, že dvouproudý obchvat vzniká i v Jihlavě, u něj je ale ponecháno místo na další stavbu. V okamžiku, kdy v krajském městě počet automobilů výrazně stoupne, se díky tomu může komunikace rozšířit.