Před týdnem se lidé mohli naposledy vyjádřit k chystanému obchvatu Třebíče a jeho vlivu na životní prostředí. Do takzvaného proces EIA, jak se tato záležitost ve zkratce nazývá, vstoupily i minimálně dva občanské spolky – Děti Země a Obchvat Třebíče.

Konkrétně spolek Obchvat Třebíče má třicet požadavků, jak dokumentaci přepracovat. Cílem spolku je zabránit variantě obchvatu vedoucí přes část Boroviny a Libušina údolí na jižní konec města, a naopak prosadit velkou variantu obcházející město z větší dálky a zasahující i do katastrů dalších obcí.  „Mezi zásadní požadavky patří podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci,“ uvedli členové spolku na svém webu, kteří úřady navrhovanou variantu obchvatu nazývají průchvatem.

Část vizualizace obchvatu Třebíče
Děti Země se soudí kvůli obchvatu Třebíče. Starosta: Terorizují veřejný zájem

„V dokumentaci EIA se dále objevují spekulativní a ničím nepodložená tvrzení, týkající se například počtu obyvatel trvale bydlících v okolí průchvatu, na jejichž kvalitu života by tato stavba měla vliv, počtu vozidel projíždějících Třebíčí s výhledem pouze do roku 2030 či podivné podklady, na jejichž základě byly vypracovány hluková a rozptylová studie,“ dodal dále spolek, jehož předsedou je lídr třebíčské opozice Jaromír Barák.

Také Děti Země na proces EIA vznesly řadu požadavků. Stejně jako jejich kolegům ze spolku Obchvat Třebíče se jim nelíbí navrhovaná varianta. „Bude nás zajímat i rozsah likvidace stromů, riziko sesuvů a záplav a vlivy na krajinný ráz, na ovzduší a na limity hluku a světelný smog,“ sdělil již dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Buď kratší varianta, nebo nic

Podle tiskové mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisové však delší varianta nepřichází k úvahu. Buď se prosadí navrhovaná podoba obchvatu, nebo dojde na takzvanou nulovou variantu, tedy žádný obchvat – což by znamenalo, že auta budou stále proudit středem města. „Existují pouze dvě tyto varianty a bavit se o jakýchkoliv dalších je scestné. Aktivity spolků, které bezohledně prosazují pouze své zájmy, jsou nezodpovědné k budoucímu rozvoji města. Třebíč potřebuje obchvat nutně, jako alternativní trasu ke stávajícímu průtahu,“ vysvětlila postoje města Martakidisová.

Mluvčí dále zmínila, že zatížení města vnitroměstskou dopravou přináší lidem každodenní komplikace. "Trasa obchvatu je vyprojektovaná a připravená k realizaci. Snaha spolků nabourávat tyto procesy je pohrdáním vůlí pětaosmdesáti procent občanů města a v nejhorším případě může vést k tomu, že město nebude mít žádný obchvat. Ten totiž nikdy nebyl pro stát prioritou, a to kvůli poměrně nízké tranzitní dopravě. Nebýt plánované výstavby elektrárny v Dukovanech, projekt obchvatu Třebíče by zřejmě zůstal zapomenut na dlouhá desetiletí,“ připomněla mluvčí.

Od pondělí 17. července narazí řidiči na dopravní omezení na frekventované křižovatce Bráfova – Nádražní.
Pouze doprava. Na křižovatce Bráfova a Nádražní řidiči narazí na omezení

Požadavky a vyjádření zaslané aktivisty nyní přezkoumá krajský úřad. „Tato vyjádření budou do pěti dnů předána zpracovateli posudku EIA, což je nezávislá autorizovaná osoba. Ta má šedesát dnů na zpracování posudku k předmětnému záměru. Tato lhůta může být překročena ve složitých případech o dalších dvacet dnů. Po obdržení posudku EIA vydá krajský Odbor životního prostředí a zemědělství do třiceti dnů závazné stanovisko EIA, které bude následně podkladem pro územní řízení,“ popsala další kroky mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Znamená to tedy, že nejpozději do konce října tohoto roku by mělo být rozhodnuto.